Prof.Dr. Serdar ÖZKÖK


Uzmanlık :
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı


Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun olduktan sonra 1989 senesinde aynı Üniversitenin Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında asistanlığa başladı, 1994’de  Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, 1998’de Doçent , 2004’de Profesör ünvanlarını aldı. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında çalışmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde Rochester Mayo Clinic de 1999 yılında gözlemci olarak bulunmuştur. 

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Yönetim Kurulu üyeliğine 2006 yılında seçilmiş,  2007’de TROD Sınav Komisyonu üyesi ve 2009’de ise  TROD Sınav Komisyonu Başkanı olmuştur.

TROD Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Başkanlığına 2012’ de  ve Türk Onkoloji Grubu (TOG) Ürolojik Tümörler Çalışma Grubu Başkanlığına 2008’de, TROD’un  22.Aralık 2012’de yapılan seçimlerinde 2014-2016 dönemi Dernek Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) – Kanser Çalışma Grubunun 2013-2017 yılları arasında üyeliğini yapmıştır.  Tıpta Uzmanlık Kurulu(TUK) Radyasyon Onkolojisi  Müfredat Komisyonu Başkanıdır.

ESTRO, ASTRO gibi uluslararası ve  Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD),Türk Akciğer Kanseri Derneği, Türk Onkoloji Grubu (TOG), İzmir Meme Hastalıkları Derneği, gibi ulusal mesleki derneklere üyedir

Ulusal ve uluslararası 30’un  üzerinde kongre, kurs düzenleme kurullarında görev yapmış, 8. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı(2012),  12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi(UROK)  (2016), 5. Disiplinler Arası Üroonkoloji Kongresi (2016), 22. Ulusal Kanser Kongresi (UKK) Başkanlığı (2017) görevlerinde bulunmuştur.

Ulusal ve uluslararası 150 civarında yayını bulunmaktadır.