Prof. Dr. Ayfer HAYDAROĞLU


Uzmanlık :
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı


Eğitim ve Mesleki Deneyim: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1976’da mezun oldu.1980 de Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, 1986’da Doçent, 1992’de Profesör unvanlarını kazandı. Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kurucusudur ve 16 yıl anabilim dalı başkanlığını yapmıştır, Ege Üniversitesi, SBE temel onkoloji AD kurucusudur ve 7 yıl anabilim dalı başkanlığı yapmıştır. Ayni zamanda Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak 25 yıl hizmet vermiştir. Halen ONKOMER Onkoloji merkezinde görev yapmaktadır.

Yurt Dışı Deneyim: 1988, University of Cincinnati, Radiation Oncology Depasrtment-USA, Princess Margaret Cancer Center -Toronto, Canada.

Meslekte Özel İlgi Alanları; Tüm kanserler yanı sıra özellikle meme kanserleri, beyin tümörleri, sarkomlar, kanser epidemiyolojisi, temel onkoloji, kök hücre, kanser kök hücresi, kanser biyolojisi ve immunolojisidir.

Mesleki Dernek Üyelikleri: ESTRO, ASTRO, BUON gibi uluslararası ve Türk Onkoloji Grubu (TOG), Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD), İzmir Meme Hastalıkları Derneği, Meme Kanseri İle Savaşım Derneği (MEMEKANDER), Nöroonkoloji Derneği gibi ulusal mesleki derneklere üyedir.

Yayınları; Çoğu uluslar arası olmak üzere 200 civarı yayını, yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı biri uluslar arası 9 kitabı, 6 sı uluslararası 30 kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Kitaplarının ve yayınlarının çoğu meme kanseri ile ilgilidir. Başlıcaları; “Principles And Practice Of Modern Radiation Therapy Techniques In Breast Cancer”, “Meme Kanserinde Modern Radyoterapi Uygulamaları”. “Meme Kanserine Moleküler Ve Genetik Yaklaşım”, “Meme Kanseri Hakkında Bilmek İstedikleriniz, Sorularınıza Cevaplar”, “Ulusal Meme Kanseri Konsensüsü”, “Akciğer Kanserleri, Tanı ve Tedavi” olarak sayabiliriz.

Organizasyonlar; İkisi uluslararası, 23’ü ulusal olmak üzere 25 kongre ve sempozyum organize etmiş, 5 ulusal kurs düzenlemiştir.